Syarat Perkhidmatan

Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web

1. Syarat

Dengan mengakses Laman Web ini, boleh diakses dari https://www.ninjatweaker.com, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat Penggunaan Laman Web ini dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab ke atas perjanjian dengan mana-mana undang-undang tempatan yang berkenaan. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang mengakses tapak ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam Laman Web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan.

2. Gunakan Lesen

Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara satu salinan bahan di Laman Web NinjaTweaker LTD untuk tontonan sementara bukan komersial sahaja. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:

  • mengubah suai atau menyalin bahan;
  • menggunakan bahan untuk sebarang tujuan komersial atau untuk sebarang paparan awam;
  • cuba merekayasa balik mana-mana perisian yang terkandung di Laman Web NinjaTweaker LTD;
  • mengalih keluar sebarang hak cipta atau notasi proprietari lain daripada bahan; atau
  • memindahkan bahan kepada orang lain atau "mencerminkan" bahan pada mana-mana pelayan lain.

Ini akan membenarkan NinjaTweaker LTD untuk menamatkan pelanggaran mana-mana sekatan ini. Selepas penamatan, hak tontonan anda juga akan ditamatkan dan anda harus memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada ia bercetak atau format elektronik. Syarat Perkhidmatan ini telah dibuat dengan bantuan daripada Penjana Syarat Perkhidmatan.

3. Penafian

Semua bahan di Laman Web NinjaTweaker LTD disediakan "seadanya". NinjaTweaker LTD tidak membuat jaminan, boleh dinyatakan atau tersirat, oleh itu menafikan semua jaminan lain. Tambahan pula, NinjaTweaker LTD tidak membuat sebarang representasi mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di Laman Webnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut atau mana-mana tapak yang dipautkan ke Laman Web ini.

4. Had

NinjaTweaker LTD atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang akan timbul dengan penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan-bahan di Laman Web NinjaTweaker LTD, walaupun jika NinjaTweaker LTD atau wakil yang diberi kuasa bagi Laman Web ini telah dimaklumkan, secara lisan atau bertulis, tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had ke atas waranti tersirat atau had liabiliti untuk kerosakan sampingan, had ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

5. Semakan dan Errata

Bahan-bahan yang terdapat di Laman Web NinjaTweaker LTD mungkin termasuk kesilapan teknikal, tipografi atau fotografi. NinjaTweaker LTD tidak akan menjanjikan bahawa mana-mana bahan dalam Laman Web ini adalah tepat, lengkap atau terkini. NinjaTweaker LTD boleh menukar bahan yang terkandung di Laman Webnya pada bila-bila masa tanpa notis. NinjaTweaker LTD tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan.

6. Pautan

NinjaTweaker LTD belum menyemak semua tapak yang dipautkan ke Laman Webnya dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana tapak terpaut tersebut. Kehadiran sebarang pautan tidak membayangkan pengesahan oleh NinjaTweaker LTD tapak tersebut. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan adalah atas risiko pengguna sendiri.

7. Pengubahsuaian Syarat Penggunaan Tapak

NinjaTweaker LTD boleh menyemak Terma Penggunaan ini untuk Laman Webnya pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Dengan menggunakan Laman Web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa Terma dan Syarat Penggunaan ini.

8. Privasi Anda

Sila baca Dasar Privasi kami.

9. Undang-undang yang Mentadbir

Sebarang tuntutan yang berkaitan dengan Laman Web NinjaTweaker LTD akan dikawal oleh undang-undang kami tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

ms_MYMalay